Crita Serem

0
18

Dina iku swasana rada tintrim amarga mentas wae udan mawa swarane gludhug pathing gleger. Kagawa rasa wedi kuwatir aku lungguhan ana ngarepan. Dumadakan ana suwara gedebuk saka pinggir omah sisihkan kiwa. Tak goleki suwara iku ora keprungu maneh, nanging aku malah kaget nalika ana swara srandhal diseret srat..sret. Jebule simbah kang lagi ngiwa, “badhe tindak pundi Mbah?”, pitakonku. Ora ana jawaban lan ilang plas ora katon.

Sak kala githokku mengkorok, age-age aku mlebu omah. Aku dadi kelingan crita serem kang nate didongengi Ibu. Ana sawijining sendhang, senajan cilik nanging sendhang iku dikupeng dening uwit ringin. Yen isuk sok dinggo umbah-umbah para ibu sacedhake sendhang kono. Kala-kala pancen ana swara bocah-bocah padha ciblon nanging ora ana wujude.

Nembe wae arep lungguh ana kursi, aku kaget nalika simbah ngasto ember isi banyu karo pel-pelan. Tindak alon-alon sajak nggreweli amarga wis sepuh. Enggal-enggal tak parani, “pundi mbah kulo mawon ingkang ngepel”, kandhaku karo njaluk ember sing diasta Mbah Kakung. Priyantune sajak duka karo aku. ” Dhasar bocah”, Mbah Kakung njewer kupingku. “Wong celuk-celuk Mbahkung kok malah mlayu mlebu, ki jawamu piye to?”. Aku pringas-pringis mbayangke crita memedi. Jebule Simbahku isih ana njerone pakiwan.

Salam literasi

Malang, Januari 2021

Views All Time
Views All Time
26
Views Today
Views Today
1

LEAVE A REPLY